วัดผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์

วัดผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ความโดดเด่นของวัดผาซ่อนแก้ว คือ ความงดงามของของเจดีย์ และลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องหินสีต่างๆ ที่งดงามแปลกตา รวมทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล ในยามเช้าสามารถเห็นสายหมอกที่ลอยผ่านไปรอบตัววัด เป็นภาพที่งดงามดุจ สวงสวรรค์ สถานที่สำคัญภายในวัด พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์พระพุทธรูปสีขาว ขนาดใหญ่กลางลานกว้าง ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล มีลานกว้างและระเบียงชมวิว ในยามเช้าช่วงฤดูฝน อาจได้เห็นสายหมอก ที่ลอยผ่านด้านหลังองค์พระพุทธรูป มีฉากหลังเป็นภูเขาสีเขียวงดงามยิ่งนัก เจดีย์พระธาตุผาแก้ว เจดีย์พระธาตุผาแก้ว สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นที่สืบพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ความพิเศษของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตาและบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร้านอาหารใกล้วัดผาซ่อนแก้ว […]